Szukaj
  • hmfinance

KSIĘGOWA RADZI - obniżony CIT ( 9% ) obejmie więcej podatników


Zmianie ulegają regulacje dotyczące możliwości korzystania z obniżonego podatku dochodowego CIT.( do 9% ) Od stycznia 2021 roku limit przychodów, który decyduje o możliwości stosowania niższej stawki przez podatników CIT, zostanie podniesiony z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym CIT zakłada zwiększenie limitu przychodów uprawniających do stosowania obniżonej stawki w wysokości 9 proc. Według nowych przepisów, podatek będzie wynosił 9 proc. podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych w odniesieniu do podatników, w przypadku których przychody osiągnięte w danym roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 2 mln euro.

Jak podkreślają eksperci, obniżona stawka jest dostępna co do zasady wyłącznie dla podatników mających status małego podatnika lub nowych podatników w pierwszym roku rozpoczęcia działalności.

Nowelizację przepisów podatkowych należy rozpatrywać w pozytywnym świetle, gdyż umożliwia ona zastosowanie stawki obniżonej przez większą liczbę podatników. Nowelizacja nie zapomina również o spółkach z przesuniętym rokiem obrotowym, które również będą uprawnione do stosowania wyższego limitu już w trwającym właśnie roku obrotowym (podatkowym).

Nie zapominajmy również, iż od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe jako nowi podatnicy CIT będą uprawnieni do stosowania stawki obniżonej.

Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji o powyższym zagadnieniu napisz do nas lub zadzwoń a umówimy Cię na spotkanie z ekspertem!


39 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie