Szukaj
  • hmfinance

Tarcza finansowa dla mikrofirm - warunki, kwoty

Wygląda na to, że rząd zrozumiał, że aby firmy przetrwały to jedyną możliwością jest udzielenie im gwarancji utrzymania płynności finansowej poprzez nieoprocentowane, bezzwrotne pożyczki. Obiecano 25 mld złotych dla 630 tysięcy mikrofirm w ramach tzw. tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

Aktualnie jednak firmy wciąż czekają na wiążące decyzje rządu odnośnie szczegółów pomocy, a przedsiębiorcy zadają sobie szereg pytań: jakie będą warunki uzyskania wsparcia? czy będę objęty pomocą? czy będę mógł uratować moją firmę?

Dominuje niepewność i brak jakiejkolwiek stabilizacji, zarówno wśród pracodawców jak i pracowników.

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa najważniejsze informacje w pigułce:

1. Kto może ubiegać się o wsparcie w ramach tarczy finansowej dla mikrofirm?

Warunki podstawowe:

Zatrudnienie

Pierwszym kryterium ubiegania się o wsparcie w ramach tarczy finansowej jest zatrudnienie.

W celu otrzymania pomocy należy zatrudniać co najmniej jednego pracownika lecz nie więcej niż dziewięciu (nie licząc właściciela).

Obroty

Drugim kryterium jest roczny obrót. Każda mikrofirma, która chciałaby skorzystać ze wsparcia powinna mieć roczny obrót nie przekraczający 2 mln euro.

Spadek przychodów

Kolejnym warunkiem uzyskania pomocy jest minimum 25% spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu z poprzednim miesiącem lub analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Wymagane jest, aby spadek obrotów miał związek z wybuchem epidemii COVID-19 i jej skutkami dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Pozostałe warunki:

· Brak otwartych postępowań upadłościowych, likwidacyjnych, restrukturyzacyjnych

· Niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne

· Rozliczanie podatków w Polsce

· Prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej od 31 grudnia 2019 roku.

2. Na jaką wysokość wsparcia w praktyce może liczyć przedsiębiorca?

Maksymalna pożyczka zapowiadana jest do kwoty 324 tysiące złotych dla jednej mikrofirmy, natomiast średnie wsparcie ma oscylować w granicach 70-90 tysięcy złotych.

Główne kryterium wysokości wsparcia w ramach tarczy finansowej to jednak liczba zatrudnionych pracowników oraz skala spadku przychodów. Szczegóły przedstawiamy poniżej:

- Spadek obrotów 25% - 50% --> 12 tysięcy złotych wsparcia, przypadające na każdego pracownika

- Spadek obrotów 50% -75% --> 24 tysiące złotych wsparcia przypadające na każdego pracownika

- Spadek obrotów powyżej 75% --> 36 tysięcy złotych wsparcia przypadające na każdego pracownika


3. W jakiej sytuacji pożyczka może zostać umorzona i w jakiej wysokości?

Pożyczki udzielone w ramach tarczy finansowej mogą zostać umorzone w maksymalnie

w 75%. Aby tak się stało firma, która zostanie objęta wsparciem zobowiązana jest:


· kontynuować działalność w ciągu 12 miesięcy od momentu otrzymania pożyczki (umorzenie 25% pożyczki)

· Utrzymać zatrudnienie na niezmiennym lub wyższym poziomie przez 12 miesięcy od udzielenia wsparcia (umorzenie 50% pożyczki

Warte podkreślenia jest to, że wysokość subwencji ma się zmniejszać o 10% za każdy 10% spadek zatrudnienia, a weryfikacja spełnienia przez przedsiębiorcę wymagań dotyczących umorzenia pożyczki nastąpi po roku od udzielenia wsparcia w ramach tarczy finansowej.

4. Jak i gdzie uzyskać wsparcie?

Finansowanie w ramach częściowo umarzanych pożyczek ma być udzielane za pośrednictwem wybranych banków komercyjnych. Nie wiadomo jeszcze w jakiej formie, na podstawie jakiego wniosku. O szczegółach będziemy Państwa informować w kolejnych wpisach.

Nasze biuro rachunkowe już teraz służy Państwu pomocą w przygotowaniu wniosku dotyczącego wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.

Zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego – nasz konsultant skontaktuje się z Państwem w ciągu 24 godzin i udzieli niezbędnych informacji.

33 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie